Verktøylinje

Du er her:

Søk

Kunnskapssenterets Årskonferanse 2012

Fra 31.05.12 kl. 08:30, til 31.05.12 kl. 15:30
Sted: Universitetssykehuset i Nord-Norge (Tromsø), Auditorium A2 531

Sammen om utfordringene, sammen om løsningene

Samhandlingsreformen i helsetjenesten preger programmet for konferansen i år. Programmet løfter fram tre perspektiver som er sentrale for å lykkes med å oppfylle intensjonene i reformen:

  • Brukererfaringenes rolle i kunnskapsbasert praksis: Hvordan påvirker endringen i brukerrollen samspillet i helsetjenesten?
  • Overgangene mellom nivåer og tjenester: Grep som kan gjøre overgangene bedre, både internt i sykehus og kommuner og mellom nivåene.
  • Ledelsens rolle i endringsprosesser: Virkemidler og inspirasjon til å møte utfordringene.

Kurs & Konferanser

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre
v/
SKDE, Postboks 6, 9038 Tromsø
 
Copyright@2010 SKDE, Tromsø - tlf: 77 75 58 00
Ansvarlig redaktør: Trine Magnus. Webredaktør: Vibeke Lund Pettersen
E-post: post@skde.no    Design: Rød Tråd