Verktøylinje

Du er her:

Søk

Jonas Ranstam presenterte forbedring og benchmarking med kvalitetsregister

Jonas Ranstam som er statistiker og driftssjef ved det nasjonale kompetansesenteret for kvalitetsregistre (NKO) ved Skånes Universitetsjukehus, viser i sin presentasjon en teoretisk tilnærming til kvalitetsforbedringsprosessen og viser behovet for respekt for tilfeldig variasjon i offentliggjøring av resultater fra kvalitetsregistre.

Det er usikkerhet knyttet til utvalg og målemetoder. Det observerte resultat i en spesifikk klinikk er alltid påvirket av hendelser som i seg selv ikke har sammenheng med kvalitet i behandling. Noen av hendelsene er relatert til pasientkarakteristika mens andre opptrer tilfeldig uavhengig av pasientkarakteristika. Angitte forskjeller eller likheter i kvalitet mellom klinikker er nødvendigvis ikke reelle så lenge grad av usikkerhet i målingene ikke ikke er estimert. Ranstam viste ulike eksempler hvor løsningen på dette er å justere resultater for effekter av case-mix faktorer hvis disse faktorer er kjent og målt. Han viste også hvordan tilfeldige hendelser som skaper usikkerhet kan estimeres.

Kurs & Konferanser

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre
v/
SKDE, Postboks 6, 9038 Tromsø
 
Copyright@2010 SKDE, Tromsø - tlf: 77 75 58 00
Ansvarlig redaktør: Trine Magnus. Webredaktør: Vibeke Lund Pettersen
E-post: post@skde.no    Design: Rød Tråd