6. Nasjonale Konferanse om Hjerneslag

Feb.09
Feb10
08:00
17:00
Velkommen til 6. Nasjonale Konferanse om Hjerneslag som skal holdes 9 og 10. februar 2017, Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Hjerneslag er en av de hyppigste årsakene til morbiditet og mortalitet i Norge. Hvert år får 16, 000 nordmenn hjerneslag, og over 60,000 har tidligere hatt et eller flere hjerneslag. Hjerneslag nr. 1 som årsak til uførhet, nr. 1 som årsak til innleggelse i sykehjem og nr. 3 som årsak til død. Det er også årsaken eller en viktig medvirkende årsak hos omlag halvparten som får demens.

Konferansens formål er å bidra til kompetanseøkning om hjerneslag på alle nivåer innenfor det norske helsevesenet og bidra til tverrfaglig samarbeid. Jeg håper konferansen blir en god arena for å samle sentrale faggrupper til felles oppdatering og diskusjon der vi kan utveksle ideer og utnytte hverandres kompetanse.

Mer informasjon, program og påmelding finner du på www.hjerneslag.no.