AVLYST - PROM-konferansen 2020

Mai.27
09:30
Grunnet korona-pandemien og siste oppdatering fra våre helsemyndigheter 7. april 2020 har vi besluttet å avlyse årets konferanse. Vi vil komme tilbake med dato for neste års konferanse så snart denne er klar. Vi håper at vi ser deg der.

Årets hovudinnleiar er Philip Moons, Professor of Healthcare and Nursing Science, Department of Public Health and Primary Care, University of Leuven, Belgia. Moons er også tilknytta Universitetet i Gøteborg og er æresprofessor ved University of Cape Town i Sør Afrika. Hans forskingsinteressar er bruk av pasientrapporterte data i måling av livskvalitet, medfødt hjartesjukdom, avansert sjukepleie, og endringar av helsevesenet.

Tid og stad: Onsdag 27. mai 2020, kl. 09.30-15.30. Storstuen i Bikuben kurs og konferansesenter, Haukeland Universitetssykehus. 

PROGRAM

09:30-10:00     Registrering med servering av kaffe og te

10:00-10:05     Opning v/ Jorunn Kirkeleit, leder Fagsenter for pasientrapporterte data

10:05-11:05     “Patient-Reported Outcomes next level: Contemporary issues in PRO research” v/ Phillip Moons, Professor of Healthcare and Nursing Science, Department of Public Health and Primary Care, University of Leuven, Belgia.

Pasientrapporterte data endrar praksis

11:05-11:25     Gastronet v/Gert Huppertz-Hauss, Telemark Sentralsykehus

11:25–11:45    Ryggkirurgiregisteret v/Tore Solberg, Ryggkirurgiregisteret, Universitetssykehuset i Nord-Norge

LUNSJ

Val av PROM-instrument og metodiske hensyn

12:45-13:00     Korleis velje riktig PROM for din pasientgruppe? v/ professor Tone M. Norekvål, Fagsenter for pasientrapporterte data / Haukeland Universitetssykehus / UiB

13:00-13:20     Sumskårene til SF36 og RAND36: Er fysisk og psykisk helse uavhengige konsept? v/professor Trond Riise, Universitetet i Bergen

13:20-13:40     Ockhams barberkniv og kalkulering av fysisk og mental sumskår for RAND-36/12: eit forslag til metode v/professor John Roger Andersen, Fagsenter for pasientrapporterte data / Høgskulen på Vestlandet

13:40-14:00     Latent klasseanalyse ved bruk av EQ-5D v/ forskar Kyrre Breivik, Fagsenter for pasientrapporterte data / forsker ved RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, NORCE

14:00-14.20     Bruk av EQ-5D i Nasjonalt register for leddproteser v/professor Birgitte Espehaug, Høgskolen på Vestlandet

Løysingar for elektronisk innhenting av PRO

14:30-14:55     LOvPROM – Korleis lukkast med å implementere pasientrapporterte data i kvalitetsregistera? v/ Per Arne Holman, analysesjef ved Lovisenberg Diakonale Sykehus

14:55-15:20     ePROM - elektronisk innhenting av pasientrapporterte data – dagens status og mogelegheitene framover v/John Petter Skjetne, HEMIT

15:20-55:30     Takk for dagen og vel heim v/ Linn Bæra, leiar av Fagrådet for Fagsenter for pasientrapporterte data

 

Mulighet for å melde seg på konferansen kommer snart. Vi tar forbehold om endringar i programmet, og eventuell avlysing/utsetjing grunna den pågåande Korona-pandemien.

 

Lokasjon