Den første nasjonale fagkonferansen i helsetjenesteforskning

Mar.14
Mar15
12:00
14:00
Helsetjenesten er i stadig endring, med stort behov for ny kunnskap. En slik grad av dynamikk utfordrer også helsetjenesteforskningen.

Kunnskap om effektive måter å organisere, lede, finansiere og levere helsetjenester er viktig for å sikre en god utvikling.

I dag foregår det helsetjenesteforskning en rekke steder i Norge, men miljøene er små, lite koordinerte og for en stor del er forskningen basert på kortsiktige prosjektbevilgninger. Det er dessuten en utfordring å knytte forskningen tettere til klinisk virksomhet i sykehusene og i kommunene.

Vi ønsker å fremme helsetjenesteforskningen og -miljøene ved å skape en faglig arena med rom for nettverksbygging. Med denne konferansen ønsker vi å skape en faglig og sosial møteplass for forskere, stipendiater og andre interesserte.

Konferansen er tverrfaglig og arrangeres av Nasjonalt nettverk for helsetjenesteforskning (http://helsetjenesteforskning.org/) i samarbeid med NTNU Helse (https://www.ntnu.edu/health). I forkant av konferansen, 14.mars, arrangerer NTNU Helse et åpent seminar (program kommer senere).

Som en egen integrert del av konferansen arrangeres det en nordisk workshop for å etablere et nordisk nettverk for forskning på helsepolitikk, helseledelse og helsetjenester.

Konferansen vil ha fokus på fem sentrale områder

  1. Kvalitet og pasientsikkerhet
  2. Pasientbehandling, pasientforløp og samhandling
  3. Behov og brukermedvirkning
  4. Styring og ledelse av og i helsetjenesten
  5. Fordeling, organisering og fi nansiering av helsetjenester

Programkomiteen ønsker velkommen alle abstracts innenfor disse problemstillingene. Konferansen legges opp som workshops, der deltagerne kommenterer hverandres arbeider.

Fristen for abstracts er 15. desember 2016. Vennligst send ditt abstract (maks. 300 ord) til: paal.martinussen@svt.ntnu.no

Konferansen arrangeres i Trondheim, på hotell Scandic Solsiden

Påmelding til konferansen

Mer detaljert informasjon finner du her

 

Lokasjon