Interregional styringsgruppe

Mar.20
Interregional styringsgruppe har møte 26.mars.

På dette møtet skal blant annet årsrapportmal og endringer i stadieinndelingssystemet opp til behandling.