Kurs i Multippel Imputering

okt.04
Kurset vil være en innføring i multippel imputering av manglende data.

Auditoriet, Bikuben kurs og konferansesenter, Haukeland Universitetssjukehus

Bergen 4.oktober 2018 kl.10.00–15.30

Kursholder

Stian Lydersen er professor i medisinsk statistikk ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - psykisk helse og barnevern (RKBU Midt-Norge), Institutt for psykisk helse, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Han har lang erfaring med forskning og undervisning innen medisinsk statistikk. Lydersen har bidratt som forfatter av to lærebøker, inklusive et kapitel om manglende data (Bjørnstad and Lydersen 2012). Han har 220 publikasjoner i fagfellevurderte tidsskrift, hvorav 15 publikasjoner inkluderer bruk av multippel imputering.

Innhold:

1. Introduksjon: Hva er manglende data?

Mekanismer for manglende data: MCAR, MAR, MNAR
Multippel imputering og alternative metoder: Complete case, enkel imputering, multippel imputering (MI), mixed model, full maximum likelihood (FIML).

2. MI imputeringsmodell:

Valg av variable i imputeringsmodellen
Interaksjoner og ikke lineære effekter
Hvor mange imputerte datasett?

3. MI analysemodell:

Rubins regler
Hvilke analyser og parametre kan håndteres?

Eksempler vil bli vist i SPSS og Stata

Referanser: Bjørnstad, J. F. & Lydersen, S. 2012, "Missing data," In Medical statistics in clinical and epidemiological research, M. Veierød, S. Lydersen, & P. Laake, eds., Oslo: Gyldendal Akademisk, pp. 429-461.

Påmelding: Send e-post til kjersti.oterhals@helse-bergen.no innen 26. september 2018
Det et er ingen kursavgift. Gi beskjed om du har behov for en spesiell diett til lunsj.
 

Lokasjon