Møte i Ekspertgruppen

nov.01
nov02
Ekspertgruppens møte for vurdering av årsrapporter

Ekspertgruppen for medisinske kvalitetsregistre vurderer kvalitetsregistrenes årsrapporter i henhold til stadieinndelingssystemet.