Nationella Kvalitetsregisterkonferensen

Apr.12
10:00
Göteborg

Konferensen är en plats för erfarenhetsutbyte mellan register, vård- och omsorgsverksamheter, myndigheter, patienter, näringsliv, akademi och andra användare och utvecklare.

 

Konferensen innehåller två delar; seminarieprogrammet är en del och vår stora mötesyta med registertorg och posterutställning en del. Under konferensen får deltagarna en bild av vilken nytta kvalitetsregisteren bidrar med för att skapa bästa möjliga vård för patienten!

Program og påmelding