Nationella Kvalitetsregisterkonferensen 2017

nov.09
Konferensen är en plats för erfarenhetsutbyte mellan register, vård- och omsorgsverksamheter, myndigheter, patienter, näringsliv, akademi och andra användare och utvecklare.
  • Tid: 9 november 2017
  • Plats: Folkets hus, City Conference Center
  • Ort: Stockholm

Har du ett framgångsrikt exempel på arbete med kvalitetsregister? Vi har nu öppnat för anmälan av förslag på innehåll, abstract, till konferensen, muntliga och posters. Skicka in ditt förslag senast 29 augusti.