PROM-konferanse

Mai.30
Fagsenter for pasientrapporterte data vil arrangere PROM-konferanse onsdag 30. mai 2018.

Fagsenter for pasientrapporterte data vil arrangere PROM konferanse onsdag 30. mai 2018 på Bikuben kurs- og konferansesenter, Haukeland Universitetssjukehus, Bergen. Fullstendig program for PROM konferansen 2018 finn du her.

Dato og tid: Onsdag 30. mai 2018, 09:30 - 15:30

Sted: Storstuen, Bikuben kurs og konferansesenter, Haukeland Universitetssjukehus

I programmet under finner du alle presentasjoner fra foredragene tilgjengelig. 

Foredrag og presentasjoner

How COSMIN can help you select high quality outcome measurement instruments for your research and clinical practice

Caroline B Terwee

Associate professor of Measurement at the ­Department of Epidemiology and Biostatistics of the VU University Medical Center, Amsterdam, Netherlands.

Analysing patient-reported outcomes data

Heather Allore

Professor i biostatistikk ved Yale University, USA.

 

Barn og unge med diabetes- Hvordan har de det? PROM i Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes

 

Dag Helge Frøisland

Seksjonsoverlege på nyfødtintensiv og ansvarlig for endokrinologi på barnepoliklinikken, Lillehammer sykehus

Kvalitetsforbedring - med pasienten i fokus. NORSPIS

 

Linn Bæra

Rådgiver i brukarorganisasjonen ROS - Rådgiving om spiseforstyrrelser

 

PROM-data frå Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd

Stein Håkon Låstad Lygre

Biostatistiker, Yrkesmedisinsk avdeling og Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd, Haukeland universitetssjukehus.

Ortopedkirurgiske PROM i forskning og klinisk praksis

Aksel Paulsen

Lege, PhD ved ortopedkirurgisk avdeling ved Stavanger Universitetssjukehus og PROM ansvarlig for Frakturregisteret i Helse Vest.

 

Bruk av pasientrapporterte data i oppfølgningen av pasienter med kronisk inflammatorisk leddsykdom, GoTreatIT

Bjørg Tilde Svanes Fevang

Overlege på Revmatologisk avdeling, Haukeland universitetsjukehus, leiar for Norsk kvalitetsregister for ­artrittsjukdommar (NorArtritt) og professor ved Universitetet i Bergen.

Erfaringer med elektronisk datafangst, Pilotprosjekt i Hjerteinfarktregisteret

John Petter Skjetne

produktansvarleg for Medisinske Registrerings­system (MRS) og felles Promsløsning Helse Midt-Norge ­(HEMIT).

 

Utvikling og bruk av PREM skjema i Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes

Hilde Karin Hestad Iversen

seniorforskar i Område for helsetenester, Forsking og analyse av helsetenesta i Folkehelseinstituttet.

 

Lokasjon