Seminar for pasient- og brukerrepresentanter/-organisasjoner

nov.11
09:30
Fagsenter for pasientrapporterte data inviterer pasient- og brukerorganisasjoner til seminar i Oslo mandag 11. november 2019.

Fagsenter for pasientrapporterte data inviterer pasient- og brukerorganisasjoner til seminar mandag 11. november på Radisson Blu Plaza Hotel i Oslo. Vi inviterer spesielt pasient- og brukerrepresentanter som er deltakere i nasjonale kvalitetsregistres fagråd.

God kvalitet i helsetjenesten forutsetter at det tas hensyn til erfaringer og synspunkter fra brukerne. Brukermedvirkning er en sentral pasientrettighet og er et viktig satsningsområde for arbeidet med medisinske kvalitetsregistre.

Detaljert program kommer, men tema som vil bli presentert er:

  • Erfaring fra brukerrepresentanter i fagråd
  • Hvordan formidle resultater fra register til egen brukerorganisasjon og andre brukere?
  • Brukerrepresentanters rolle og erfaring i arbeid med etablering av medisinske kvalitetsregistre
  • Resultater fra nasjonale kvalitetsregistre til kvalitetsforbedring

Arrangementet er gratis og inkluderer lunsj. Vi vil dekke reisekostnader (kun reise) for pasient- og brukerrepresentanter som må benytte tog eller fly for deltakelse på seminaret.

Lokasjon