Workshop: Analyser og resultatutvikling fra registerdata (Bergen)

jun.12
09:00
I løpet av første halvår 2017 arrangerer Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre heldags arbeidsmøter med tema analyser og resultatutvikling fra registerdata.

Målgruppen for deltagelse er personer som jobber med data fra kvalitetsregistre.

Tema for kurset vil være:

  1. Innledning: formål og motivasjon
  2. Grunnlag: variabler, datastrukturer, indikatorer og datakvalitet
  3. Resultatutvikling: spesifikasjon, rådata, datastrukturering, dataforedling, utvalg, bruk av resultattjenester
  4. Oppfølging: kompetansekrav, bidrag fra servicemiljøet, overordnede mål og forventninger

Søkere som representerer nasjonale registre vil bli gitt prioritet i den grad antall plasser blir en begrensning. Utover dette gjelder prinsippet om "først til mølla".

Når

Hvor

Plasser

Påmelding

Frist

3. mai 2017

Tromsø, UNN, SKDE

16

Are.Edvardsen@helse-nord.no

7. april 2017

8. juni 2017

Oslo, Kreftregisteret

30

Stein.Aaserud@kreftregisteret.no

12. mai 2017

12. juni 2017

Bergen, HUS

30

lena.kristin.bache-mathiesen@helse-bergen.no

12. mai 2017

 

Program

Tid

Tema

Ansvarlig

09.00

Innledning:

Hvilke formål har nasjonale kvalitetsregistre?

Analyseaktivitet og etablering av resultattjenester

Servicemiljø

09.30

Datastruktur (Kevin Thon)

Indikatorer (Tore Morten Viland)
Nasjonale kvalitetsindikatorer per februar 2017 (excel)

Variabelutforming (Lena Kristin Bache-Mathiesen)

Nødvendig kunnskap ift. databehandling (Lena Ringstad Olsen)

Gode (og dårlige) måter å fremstille resultater på (Karl Ove Hufthammer/ Lena Kristin Bache-Mathiesen)

Datakvalitet (Torunn Varmdal)

Statistiker

12.00

Lunsj

Alle

13.00

Praktisk øvelse/gruppearbeid

Statistiker

14.30

Oppfølging/Oppsummering

Servicemiljø

 

Lokasjon