Workshop: Eksplorerende faktoranalyse

sep.24
09:00
Det arrangeres workshop i anvendt bruk av eksplorerende faktoranalyse i Bergen 24.september 2018.

Tid: Mandag 24. september 2018, kl 09-15

Sted: Bikuben konferansesenter, Haukeland Universitetssykehus

Foreleser: Kyrre Breivik

Maks antall deltakere 18

Eksplorerende faktoranalyse er en meget sentral statistisk analysemetode i arbeidet med pasientrapporterte data. Beklageligvis er det mye som tyder på at metoden ofte ikke blir brukt helt i tråd med de anbefalingene som typisk blir gitt av eksperter innenfor temaområdet. Kurset fokuserer på anvendt bruk av eksplorerende faktoranalyse og deltakerne er derfor sterkt anbefalt å ta med egen laptop (med SPSS, STATA eller R/Rstudio installert). Det gir også en mulighet til å bruke egne data og bistand til tolkning av resultatene fra analysene vil stå sentralt.

Eksempler vil bli gitt i SPSS, Stata og R/Rstudio og vil fokusere på temaer som:

  • Hvilke kriterier bør en benytte for å bestemme antall faktorer? (f.eks. parallellanalyse)
  • Hvilken estimator bør en benytte?
  • Håndtering av dikotome og ordinale variabler ved hjelp av tetrakoriske og polykoriske korrelasjoner
  • Hvilken rotasjonskriterie bør en bruke?

Kyrre Breivik er forsker ved RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Uni Research Helse, og har en bistilling på Fagsenter for pasientrapporterte data, SKDE. Han har lang erfaring med å bruke avanserte statistiske metoder som Item Response Theory (IRT), Structural Equation Modeling (SEM) og Flernivåanalyser. Breivik har holdt flere kurs i bruken av slike metoder.

Påmelding til kjersti.oterhals@helse-bergen.no innen 14.9.18
Det er ingen deltakeravgift. Gi beskjed om ønsker spesiell diett til lunsj.

Lokasjon