Årsrapport dekningsgradsanalyse (NPR)

Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser i Helsedirektoratet utfører dekningsgradsanalyser for medisinske kvalitetsregistre.

I tillegg til rapporter til registrene som har fått utført dekningsgradsanalyser, samles resultatene i en årlig sammenstilling.