Arrangementer

Arrangementer

Delta på webinar i dag kl. 13.00: Presentasjon av nye resultater fra medisinske kvalitetsregistre

Delta på webinar i forbindelse med publisering av nye resultater fra de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene i dag klokken 13.00

Årlig brukerseminar utsettes til våren 2021

Det årlige brukerseminaret som vanligvis arrangeres i løpet av høsten utsettes til våren 2021. Dette som følge av koronasituasjonen.

Webinar om Helseanalyseplattformen

Helsedataprogrammet arrangerer et webinar om Nasjonale medisinske kvalitetsregistre på Helseanalyseplattformen i august og september.

Banner - utsatt til høsten 2021

Helse- og kvalitetsregisterkonferansen utsettes til høsten 2021

Som følge av koronasituasjonen utsettes Helse- og kvalitetsregisterkonferansen. Nye datoer for konferansen er 15.-16.november 2021.

Utsatt inntil videre - Rundebordskonferanse: Kom i gang med kvalitetsforbedring

Konferansen er inntil videre utsatt på grunn av Koronautbruddet.

Utsatt - Kurs - Analyse av registerdata i forskning 2020

Kurset er utsatt inntil videre på grunn av situasjonen med Koronavirus. Vi kommer tilbake med mer informasjon. Kurset vil gi eksempler på bruk av registerdata i forskning i ulike sentrale helseregistre og kvalitetsregistre; styrker og svakheter, koblingsmuligheter samt juridisk regulering av helseregistre.

Inspirerende Brukerseminar 2019

Nasjonalt Servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre har holdt seminar for pasient- og brukerrepresentanter som sitter i kvalitetsregistrenes fagråd. Her finner du alle presentasjonene.

Seminar for pasient- og brukerrepresentanter/-organisasjoner

Nasjonalt Servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre inviterer pasient- og brukerorganisasjoner til seminar i Oslo 11. november 2019.