Arrangementer

Arrangementer

Se video fra Helse- og kvalitetsregisterkonferansen 2018

Flere enn 450 deltakere deltok på Helse- og kvalitetsregisterkonferansen 2018 i Tromsø 20.-21.mars. For de som ikke hadde mulighet til å delta ligger nå videoopptak av foredragene tilgjengelig.

Kurs i analyse av registerdata

Kurset vil gi eksempler på bruk av registerdata i forskning i ulike befolkningsregister og kvalitetsregistre; styrker og svakheter, koblingsmuligheter samt juridisk regulering av helseregistre.

Publisering av resultater 2016

Presentasjoner: Kurs i analyse av registerdata 24.-26.april

Her finner du timeplan, pensumliste og presentasjoner fra forelesningene under kurset "Analyse av registerdata" som foregår i Tromsø 24.-26. april. Presentasjoner legges ut som lenker i timeplanen etter hvert som vi får dem tilsendt.

Meld deg på workshop: Analyser og resultatutvikling fra registerdata

I løpet av første halvår 2017 arrangerer Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre heldags arbeidsmøter med tema analyser og resultatutvikling fra registerdata.

Colourbox

Rundebordskonferanse for kvalitetsregistrene 23. mars

Det arrangeres Rundebordskonferanse for alle nasjonale medisinske kvalitetsregistre 23. mars 2017 Gardermoen kl. 09.30-15.00 Tema er «Medisinske kvalitetsregistre, en kilde til kvalitetsforbedringsarbeid».

Colourbox

Pasienter og brukere inviteres til seminar i Oslo 8.mars

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre inviterer ulike pasient- og brukerorganisasjoner til dialog/diskusjon/seminar om hvor vi mangler kunnskap om kvalitet i helsetjenesten.

Presentasjon av nye resultater fra medisinske kvalitetsregistre

14.november holdes den årlige presentasjonen av nye resultater fra de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene. Helseminister Bent Høie åpner arrangementet.

Kurs «Analyse av registerdata i forskning»

25. - 27. april 2016, Tromsø, MH-bygget ved UiT i Breivika