Pasientrapporterte data

Pasientrapporterte data

Søknadar om midlar til elektronisk innhenting av pasientrapporterte data er under behandling

Fjorten nasjonale kvalitetsregister søkte om midlar til elektronisk innhenting av pasientrapporterte data

PROM-konferansen 5. juni - presentasjoner

PROM-konferansen ble avholdt i Bergen 5. juni, og presentasjoner fra dagen ligger ved i denne saken.

Ønsker du elektronisk løsning for innhenting av PROM?

Nå er det utarbeidet kriterier for hva som må være på plass hos hvert enkelt register før en overgang til elektronisk løsning for innhenting av PROM kan tas i bruk.

Planlegger du å bruke PREM til hjertepasienter?

Det sykdomspesifikke PREM-instrumentet HCCQ er klar til bruk innen hjertefeltet i Norge

Bruk av PROM og PREM i hjerte- og karregistrene

Ny rapport om samordning og samarbeid tilknyttet pasientrapporterte data i hjerte- og karregistrene

Pasientrapporterte data: Lisensiering av HADS

HADS er et av de mest brukte selvrapporterte instrumentene for måling av symptomer på angst og depresjon. Fagsenter for pasientrapporterte data gjør oppmerksom på at HADS er lisensiert.