Prosjekter

Prosjekter

Ønsker du å drive kvalitetsforbedringsarbeid? Søk prosjektmidler nå

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre lyser ut midler til kvalitetsforbedringsprosjekter.

Sliter du med lav dekningsgrad og vil gjøre noe med det?

Nå oppfordrer servicemiljøet nasjonale medisinske kvalitetsregistre til å søke midler til prosjekter med mål om å øke dekningsgraden i registeret.

Seminar for pasient- og brukerrepresentanter

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre har holdt seminar for pasient- og brukerrepresentanter som sitter i kvalitetsregistrenes fagråd. Her finner du alle presentasjoner.

Mer publikumsvennlige resultatsider

Fire nasjonale kvalitetsregistre deltar i et nytt prosjekt med mål om å gjøre resultatsidene mer publikumsvennlige.

Utlysning av midler til kvalitetsforbedringsprosjekter

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre lyser ut midler til kliniske kvalitetsforbedringsprosjekter