Prosjekter

Prosjekter

Seminar for pasient- og brukerrepresentanter

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre har holdt seminar for pasient- og brukerrepresentanter som sitter i kvalitetsregistrenes fagråd. Her finner du alle presentasjoner.

Mer publikumsvennlige resultatsider

Fire nasjonale kvalitetsregistre deltar i et nytt prosjekt med mål om å gjøre resultatsidene mer publikumsvennlige.