Rapporter

Rapporter

Ny statusrapport for 2018

Her finner du Statusrapport 2018 for arbeidet med de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene. Rapporten beskriver utvikling på feltet og satsingsområder i 2018.

Dekningsgrad og resultater i norske sykehus

Vil du vite mer om sykehusenes dekningsgrad og resultater i nasjonale medisinske kvalitetsregistre? Servicemiljøet har oversikten. Les hele rapporten her.

Nysgjerrig på alt servicemiljøet jobber med?

Årsrapporten for virksomheten til Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre i 2017 er publisert. Lenke til årsrapporten finner du her!

Ny vurdering av kvalitetsregistrene

Ekspertgruppens årlige vurdering av de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene er klar. Her finner du oppsummering av stadieinndelingen og lenke til fullstendig rapport.

Status for nasjonale medisinske kvalitetsregistre 2017

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre har gitt ut en statusrapport for arbeidet med medisinske kvalitetsregistre.

Hvilke sykehus registrerer dit de skal?

Oppdatert versjon av servicemiljøets tilslutningsrapport er tilgjengelig på nett. Her får du oversikt over hvilke sykehus som aktivt registrerer inn i nasjonale medisinske kvalitetsregistrene.

Prosjektet Økt dekningsgrad videreføres

Det er publisert en statusrapport for prosjektet Økt dekningsgrad i februar, og det er besluttet at prosjektet videreføres slik at flere registre kan få hjelp til å øke sin dekningsgrad.

Colourbox

Ekspertgruppens vurdering av kvalitetsregistrene

En av ekspertgruppens hovedoppgaver er å vurdere kvalitet og funksjon i de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene basert på opplysningene i årsrapport. Registrene vurderes med tanke på oppnådd stadium og registerkvalitet.