Rapporter

Rapporter

Hvilke sykehus registrerer dit de skal?

Oppdatert versjon av servicemiljøets tilslutningsrapport er tilgjengelig på nett. Her får du oversikt over hvilke sykehus som aktivt registrerer inn i nasjonale medisinske kvalitetsregistrene.

Prosjektet Økt dekningsgrad videreføres

Det er publisert en statusrapport for prosjektet Økt dekningsgrad i februar, og det er besluttet at prosjektet videreføres slik at flere registre kan få hjelp til å øke sin dekningsgrad.

Colourbox

Ekspertgruppens vurdering av kvalitetsregistrene

En av ekspertgruppens hovedoppgaver er å vurdere kvalitet og funksjon i de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene basert på opplysningene i årsrapport. Registrene vurderes med tanke på oppnådd stadium og registerkvalitet.

Colourbox

Oversikt over sykehus som registrerer til medisinske kvalitetsregistre

Nasjonalt servicemiljø har laget en rapport som gir oversikt over hvilke sykehus som skal registrere inn i de ulike registrene, og hvilke av sykehusene som aktivt registrerer dit de skal.

Nasjonal strategi: Slik skal vi jobbe med kvalitetsregistrene fremover

Interregional styringsgruppe har utarbeidet en nasjonal strategi for det regionale arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre fra 2016 til 2020.

Statuskartleggingen av helseregistrene er klar

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har Folkehelseinstituttet har hatt ansvaret for å utarbeide en statuskartlegging av helseregistrene til arbeidet med ny felles handlingsplan. Denne rapporten er nå klar.

  •