Registernytt

Registernytt

God jul og godt nyttår!

Vi i Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre takker alle medarbeidere i kvalitetsregistrene og andre registerinteresserte for godt samarbeid i 2018, og ønsker dere alle en riktig god jul og et godt nyttår!

Rusregisteret har fått nasjonal status

3.desember fikk Nasjonalt kvalitetsregister for behandling av skadelig bruk eller avhengighet av rusmidler – KVARUS nasjonal status.

Ny løsning for pålogging testes ut i februar

I februar 2019 er det klart for å teste en ny felles påloggingsløsning for medisinske kvalitetsregistre. Den nye løsningen vil erstatte Helseregister.no.

Revidert handlingsplan for arbeidet med medisinske kvalitetsregistre

Handlingsplan for Nasjonalt servicemiljø (2016-2020) ble revidert i 2018. Bakgrunnen for revisjonen var behov for å justere, tydeliggjøre og konkretisere noen av tiltakene. I tillegg har utviklingen på feltet ført til behov for nye tiltak.

Ny insentivordning for registrering i medisinske kvalitetsregistre

Det er viktig at dekningsgraden i de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene er høy, slik at resultatene i som presenteres fra registeret er representative for hele den aktuelle pasientgruppen.

Det er ikke avklart når det vil bli aktuelt å godkjenne nye søknader om nasjonal status.

Industriavtalen er inngått og undertegnet

Samarbeidsavtalen som skal bidra til at samhandling mellom medisinske kvalitetsregistre og legemiddelindustrien skjer på riktig måte, er underskrevet av administrerende direktør i hvert av de fire regionale helseforetakene.

Colourbox

Manual: Koding og skåring av RAND-12/SF-12

Fagsenter for pasientrapporterte data har utarbeidd ein manual for koding og skåring av RAND-12/SF-12 (versjon 1.1. og 1.2.) i SPSS, slik at registra enkelt kan handtere data samla inn med RAND-12.

De to ridderne sammen med leder for Nasjonal Kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd, Ove Furnes.

Utnevnes til riddere for sin innsats innen ortopedi

Hans Majestet Kongen har utnevnt professor og overlege Lars Berger Engesæter og professor og overlege Leif Ivar Havelin til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden.