Registernytt

Registernytt

Colourbox

Årsrapport for 2020 og resultater til publisering - OBS: Tidligere frist for innlevering

Frist for registrene å sende inn årsrapport er 15. juni 2021, og frist for å levere resultater til publisering er 1. april 2021.

Illustrasjonsfoto

God sommer ønskes fra oss i servicemiljøet!

Vi i servicemiljøet ønsker alle en god sommer, og vi ser frem mot en spennende høst sammen med kvalitetsregistrene og våre samarbeidspartnere.

Annette Halvorsen og Ann Louise Pettersen i NordicScir.

- Nordisk registersamarbeid gir økt kunnskap om ryggmargsskade

Ryggmargsskadepopulasjonen består av en liten gruppe pasienter med kompliserte og sammensatte utfall. For å få økt kunnskap om pasientgruppen har det medisinske kvalitetsregisteret Norsk ryggmargsskaderegister (NorSCIR) bidratt til å opprette et nordisk register.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Norsk pandemiregister opprettet og i drift i rekordfart

I slutten av mars startet norske sykehus registrering til Norsk pandemiregister slik at man kan følge forløpet av alle pasienter med bekreftet covid-19.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Koronasmitta pasientar på sjukehus blir registrerte i Norsk intensivregister

Norsk intensivregister har på kort tid fått laga ei løysning for å registrere pasientar med coronasmitte som blir lagde inn på intensiveiningar. Frå onsdag 11.mars skal pasientar som ligg på intensiv med mistenkt eller stadfesta sjukdom med viruset, registrerast.

Årsrapportmalen for 2019 er klar

Frist for innlevering av årsrapport er 1.oktober 2020. Det er viktig at registrene benytter ny årsrapportmal ettersom endringer i hjelpetekst vil ha betydning for rapporteringen.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Ny styringsmodell for medisinske kvalitetsregistre

Det er etablert en ny modell for organisering og styring av det interregionale samarbeidet om medisinske kvalitetsregistre i Norge.

God sommer ønskes fra oss i servicemiljøet!

Vi i servicemiljøet vil gjerne ønske alle en god sommer, og vi ser frem mot en spennende høst med registrene og våre samarbeidspartnere.