Registernytt

Registernytt

Publisering av resultater i 2019

I år er fristen for innlevering av resultater fra registrene satt til 20.juni. Arrangement tilknyttet publiseringen vil finne sted i september.

Prosjektmidler til kvalitetsforbedring og økt datakvalitet

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre lyser ut prosjektmidler til pasientrettet kvalitetsforbedring og økt datakvalitet

Årsrapportmalen for 2018 er klar

Frist for innlevering av årsrapport er 1.oktober 2019. Det er viktig at registrene benytter ny årsrapportmal ettersom endringer i hjelpetekst vil ha betydning for rapporteringen.

Krav om behandlingsgrunnlag for dekningsgradsanalyser

Kvalitetsregistrene må nå bekrefte behandlingsgrunnlag for å få utført dekningsgradsanalyser hos Norsk pasientregister (NPR). Les mer om dette her.

Dekningsgradsanalyser utført av NPR i 2018

Her finner du årsrapporten fra NPR om dekningsgradsanalyser utført i 2018.

Nytt tidspunkt for å levere resultater for publisering på nett

Alle nasjonale medisinske kvalitetsregistre har til nå hatt årlig frist for å levere resultater til publisering innen 1. oktober. For å bidra til at resultatene som publiseres er "ferskere" flyttes denne fristen nå frem til 20.juni.

Prioriterte fagområder for nye registre

De regionale helseforetakene fikk i 2017 i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å lage en plan for prioriterte fagområder for utvikling av nye medisinske kvalitetsregistre.

Nytt verktøy: Datakvalitet på 1-2-3

Datakvalitet på 1-2-3 gir en kort innføring i begrepet datakvalitet og en oversikt over de seks datakvalitetsdimensjonene som benyttes for å beskrive datakvaliteten i de nasjonale kvalitetsregistrene.