Resultater

Resultater

Bent Høie, 14.november 2016

Presentasjon av nye resultater fra medisinske kvalitetsregistre

13.november holdes den årlige presentasjonen av nye resultater fra de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene. Helseministeren kommer for å åpne arrangementet.

Publisering av resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre i 2017

Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre vedtok i møtet 8.juni bestillingen til årets publisering av resultater fra de nasjonale kvalitetsregistrene.

Nytt helseatlas med bakgrunn i Norsk nyfødtintensivregister

Nytt helseatlas med bakgrunn i Norsk Nyfødtmedisinsk Kvalitetsregister

Tirsdag 13.desember lanseres Norsk nyfødtmedisinsk helseatlas på www.helseatlas.no. Det nye atlaset er det første som er basert på tall fra et kvalitetsregister. Arrangementet strømmes på www.helseatlas.no.

Reidar Kvåle, Norsk intensivregister

Gikk du glipp av presentasjonen av nye resultater fra medisinske kvalitetsregistre?

Her finner du videoklipp av alle innlegg og presentasjoner fra årets presentasjon av nye resultater 14.november.

Bent Høie, 14.november 2016

Nye resultater fra medisinske kvalitetsregistre tilgjengelige på nett

14.november ble nye resultater fra 54 nasjonale medisinske kvalitetsregistre publisert på www.kvalitetsregistre.no/resultater. Helse- og omsorgsminister Bent Høie mener registrene bidrar til regjeringens mål om trygge sykehus over hele landet.

Program presentasjon av nye resultater

Program: Se hvilke registre som skal presentere seg 14.november

Nå er programmet for presentasjonen av nye resultater fra de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene mandag 14.november klart. Påmelding til arrangementet finner du inne i artikkelen.

Facebook-like (Colourbox)

Medisinske kvalitetsregistre på Facebook

De nasjonale medisinske kvalitetsregistrene har nå fått sin egen Facebookside. Denne siden skal brukes til å dele nyheter fra resultatene og om registrene, fra Nasjonalt servicemiljø og andre relevante kanaler.

Tre nye kvalitetsregistre med nasjonal status

Norsk vaskulittregister (NorVas), Norsk Parkinsonregister og Tonsilleregisteret er godkjent som nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Det betyr at det nå er 54 kvalitetsregistre som har nasjonal status.