Arkiv: november 2015

Flere KOLS-pasienter oppfordres til røykeslutt

KOLS-registeret bidrar til at KOLS-pasienter får bedre informasjon om hva de selv kan gjøre for å leve lenger.

Vet ikke om barn med kreft får senskader

Flere barn overlever kreft enn tidligere, og de får like god behandling uansett hvor de bor i landet. Men mangelfull rapportering gjør det vanskelig å si noe om senskader etter kreftbehandlingen.

Fortsatt bedret overlevelse for lungekreftpasienter

Stadig flere overlever lungekreft, selv om dette er en av våre aller mest dødelige kreftformer. Særlig for kvinner har sannsynligheten for å overleve fem år blitt større. Nå overlever 18,8 posent, mot 14,1 prosent for ti år siden.