Arkiv: mars 2016

Unik kunnskap i helse- og kvalitetsregistrene

– Den største utfordringen vi har er ikke at vi mangler data. Utfordringen er å bruke kunnskapen registrene gir oss.

Stor deltakelse på postersutstillingen

Det var stor interesse rundt posterutstillingen under Helse- og kvalitetsregisterkonferansen. Hele 48 bidrag var stilt ut.

Presentasjoner fra "Helseregistre i de nordiske landene" under Helse- og kvalitetsregisterkonferansen 2016

Her finner du presentasjoner og bilder fra sesjonen "Helseregistre i de nordiske landene" den 11. mars.

Presentasjoner fra "IKT" under Helse- og registerkonferansen 2016

Her finner du presentasjoner og bilder fra parallellsesjonen "IKT".

Presentasjoner fra "Datakvalitet" under Helse- og registerkonferansen 2016

Her finner du presentasjoner fra parallellsesjonen "Datakvalitet" den 11. mars.

Presentasjoner fra "Data fra primærhelsetjenesten" under Helse- og registerkonferansen 2016

Her finner du presentasjoner og bilder fra parallellsesjonen "Data fra primærhelsetjenesten.

Presentasjonen fra "Hvordan skape endring" under Helse- og kvalitetsregisterkonferansen 2016

Her finner du presentasjonen fra Magnus Lords foredrag om hvordan man kan skape verdens beste helsetjeneste.

Presentasjoner fra "Hvordan redusere dobbeltregistrering" under Helse- og kvalitetsregisterkonferansen 2016

Her finner du presentasjoner og bilder fra sesjonen "Hvordan redusere dobbeltregistrering?