Arkiv: April 2016

Nyfødtintensiv, baby, prematur

Vil forskjeller til livs

Nye resultater fra Norsk nyfødtmedisinsk kvalitetsregister viser at det er forskjeller i behandlingen av premature barn mellom sykehus i Norge.

Kurs «Analyse av registerdata i forskning»

25. - 27. april 2016, Tromsø, MH-bygget ved UiT i Breivika