Arkiv: mai 2016

Norge i Europatoppen på hjerneslagbehandling

Slagbehandlingen i Norge er svært god, og ligger i toppsjiktet i Europa. Det er likevel store variasjoner mellom sykehusene.

Økning i aggressiv og sjelden hudkreft

Den sjeldne kreftformen Merkel Cell Carcinoma (MCC) er nesten fordoblet på 20 år i Sverige. I Norge ser Kreftregisteret også tendenser til en liten økning.

Svulstlokalisasjon kan ha betydning for overlevelsen ved tarmkreft

Ny studie fant at pasienter som har tarmkreft med spredning levde lengre hvis svulsten oppstod i venstre enn i høyre del av tarmen.

Lager tonsillerregister i Norge

I det siste har det vært skrevet flere artikler i media om personer som har opplevd blødninger etter mandeloperasjoner hos en og samme lege. Om under et år kommer et register som skal fange opp blant annet dette.

Utlysning av midler til kvalitetsforbedringsprosjekter

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre lyser ut midler til kliniske kvalitetsforbedringsprosjekter