Arkiv: juni 2016

Linn Jeanette Waagbø var en av deltakerne på utdanningen

Tok utdanning i kvalitetsforbedringsmetodikk

Servicemiljøet satser på å øke bruken av kvalitetsregisterdata til kvalitetsforbedring. Som en del av satsningen har fem ansatte tatt en spesialtilpasset utdanning.

Ekspertgruppe skal utrede enklere tilgang på helsedata

Helse- og omsorgsdepartementet setter ned ny ekspertgruppe.

Kurs i kvalitetsforbedringsarbeid

Dersom du ønsker å drive kvalitetsforbedringsarbeide på din sykehusavdeling, har du fortsatt muligheten til å melde deg på kurs.