Arkiv: september 2016

Endring i Helsedirektoratets veileder for kvalitetsregistre

Helsedirektoratet har endret veilederen for medisinske kvalitetsregistre. Endringen innebærer at registre som ikke oppfyller kravene kan miste sin nasjonale status.

Statuskartleggingen av helseregistrene er klar

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har Folkehelseinstituttet har hatt ansvaret for å utarbeide en statuskartlegging av helseregistrene til arbeidet med ny felles handlingsplan. Denne rapporten er nå klar.