Arkiv: januar 2017

Colourbox

Rundebordskonferanse for kvalitetsregistrene 23. mars

Det arrangeres Rundebordskonferanse for alle nasjonale medisinske kvalitetsregistre 23. mars 2017 Gardermoen kl. 09.30-15.00 Tema er «Medisinske kvalitetsregistre, en kilde til kvalitetsforbedringsarbeid».

Colourbox

Pasienter og brukere inviteres til seminar i Oslo 8.mars

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre inviterer ulike pasient- og brukerorganisasjoner til dialog/diskusjon/seminar om hvor vi mangler kunnskap om kvalitet i helsetjenesten.