Arkiv: februar 2017

Colourbox

Ekspertgruppens vurdering av kvalitetsregistrene

En av ekspertgruppens hovedoppgaver er å vurdere kvalitet og funksjon i de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene basert på opplysningene i årsrapport. Registrene vurderes med tanke på oppnådd stadium og registerkvalitet.

Colourbox

Oversikt over sykehus som registrerer til medisinske kvalitetsregistre

Nasjonalt servicemiljø har laget en rapport som gir oversikt over hvilke sykehus som skal registrere inn i de ulike registrene, og hvilke av sykehusene som aktivt registrerer dit de skal.