Arkiv: mars 2017

Prosjektet Økt dekningsgrad videreføres

Det er publisert en statusrapport for prosjektet Økt dekningsgrad i februar, og det er besluttet at prosjektet videreføres slik at flere registre kan få hjelp til å øke sin dekningsgrad.

Jacob Anhøy

Ny giv i arbeidet med kvalitetsforbedring

Hele 36 nasjonale medisinske kvalitetsregistre var representert på rundbordskonferansen “Medisinske kvalitetsregistre, en kilde til kvalitetsforbedringsarbeid» torsdag 23.mars.

Meld deg på workshop: Analyser og resultatutvikling fra registerdata

I løpet av første halvår 2017 arrangerer Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre heldags arbeidsmøter med tema analyser og resultatutvikling fra registerdata.

Irene Kingswick

Stort engasjement fra brukerorganisasjonene

Onsdag 8.mars møttes rundt 80 representanter fra ulike pasient- og brukerorganisasjoner, nasjonale kvalitetsregistre og helsemyndigheter for å diskutere om det er behov for flere medisinske kvalitetsregistre i den norske helsetjenesten.