Arkiv: April 2017

Nasjonale registre skal vurderes av ekspertgruppen hvert tiende år

Formålet er å følge opp de registrene som allerede har nasjonal status for å kvalitetssikre at registeret utvikler seg i riktig retning.

Publisering av resultater 2016

Presentasjoner: Kurs i analyse av registerdata 24.-26.april

Her finner du timeplan, pensumliste og presentasjoner fra forelesningene under kurset "Analyse av registerdata" som foregår i Tromsø 24.-26. april. Presentasjoner legges ut som lenker i timeplanen etter hvert som vi får dem tilsendt.