Arkiv: oktober 2017

Vil ha tettere overvåkning for ungdom med kreft

For enkelte kreftformer som typisk rammer barn og unge, viser den nye årsrapporten fra Barnekreftregisteret betydelige forskjeller i overlevelse for ungdommene sammenlignet med de yngre barna.

Seminar for pasient- og brukerrepresentanter

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre har holdt seminar for pasient- og brukerrepresentanter som sitter i kvalitetsregistrenes fagråd. Her finner du alle presentasjoner.