Arkiv: 2018

De to ridderne sammen med leder for Nasjonal Kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd, Ove Furnes.

Utnevnes til riddere for sin innsats innen ortopedi

Hans Majestet Kongen har utnevnt professor og overlege Lars Birger Engesæter og professor og overlege Leif Ivar Havelin til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie åpnet arrangementet.

Publisering av nye resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre

13.november holdes den årlige presentasjonen av nye resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Helse- og omsorgsminister Bent Høie åpner arrangementet.

Colourbox

Rundebordskonferanse for medisinske kvalitetsregistre

Påmeldingsfrist 12.september! Årets rundebordskonferanse for nasjonale medisinske kvalitetsregistre arrangeres 16.oktober 2018. Tema for konferansen er forbedringsmetodikk og gruppedynamikk i kvalitetsforbedringsarbeid. 

Overgang til interaktiv presentasjon av resultater

For å forenkle registrenes publisering av resultater på nett jobbes det med en interaktiv resultatportal for alle registre.

Årsrapportmalen for 2017 er klar

Her finner du årsrapportmalen for rapporteringsåret 2017, og veileder til stadieinndelingssystemet. Begge skal være en hjelp ved utarbeidelse av årsrapport.

Snart trer de nye personvernreglene i kraft

EUs forordning for personvern (GDPR) blir norsk lov i løpet av juli 2018. Servicemiljøet vil bistå registrene i å håndtere eventuelle utfordringer som følge av den nye lovgivningen.

Resultatportalen og GDPR tema på samling i Sør-Øst

Den årlige samlingen for nasjonale kvalitetsregistre i Helse Sør-Øst fant sted i Oslo 21. juni. Her ble de mest aktuelle temaer for kvalitetsregistrene akkurat nå tatt opp - blant disse overgang til interaktive resultater og den nye personvernforordningen.

Dekningsgrad og resultater i norske sykehus

Vil du vite mer om sykehusenes dekningsgrad og resultater i nasjonale medisinske kvalitetsregistre? Servicemiljøet har oversikten. Les hele rapporten her.