Arkiv: 2018

God jul og godt nyttår!

Vi i Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre takker alle medarbeidere i kvalitetsregistrene og andre registerinteresserte for godt samarbeid i 2018, og ønsker dere alle en riktig god jul og et godt nyttår!

Rusregisteret har fått nasjonal status

3.desember fikk Nasjonalt kvalitetsregister for behandling av skadelig bruk eller avhengighet av rusmidler – KVARUS nasjonal status.

Ny løsning for pålogging testes ut i februar

I februar 2019 er det klart for å teste en ny felles påloggingsløsning for medisinske kvalitetsregistre. Den nye løsningen vil erstatte Helseregister.no.

Ekspertgruppens vurdering av årsrapporter for 2017

En av ekspertgruppens hovedoppgaver er å vurdere kvalitet og funksjon i de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene basert på opplysningene i registrenes årsrapporter. Registrene vurderes med tanke på oppnådd stadium og registerkvalitet.

Revidert handlingsplan for arbeidet med medisinske kvalitetsregistre

Handlingsplan for Nasjonalt servicemiljø (2016-2020) ble revidert i 2018. Bakgrunnen for revisjonen var behov for å justere, tydeliggjøre og konkretisere noen av tiltakene. I tillegg har utviklingen på feltet ført til behov for nye tiltak.

Ny insentivordning for registrering i medisinske kvalitetsregistre

Det er viktig at dekningsgraden i de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene er høy, slik at resultatene i som presenteres fra registeret er representative for hele den aktuelle pasientgruppen.

Helsedirektør Bjørn Guldvog

Ny gjennomgang av nasjonale kvalitetsindikatorer

Det er store variasjoner mellom sykehus når det gjelder kvalitet. – Det er også store variasjoner mellom fagområder på enkelte sykehus. Dette må helsetjenesten ha større oppmerksomhet på, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Det er ikke avklart når det vil bli aktuelt å godkjenne nye søknader om nasjonal status.

Industriavtalen er inngått og undertegnet

Samarbeidsavtalen som skal bidra til at samhandling mellom medisinske kvalitetsregistre og legemiddelindustrien skjer på riktig måte, er underskrevet av administrerende direktør i hvert av de fire regionale helseforetakene.