Arkiv: 2018

PROM-konferanse i Bergen neste uke

Konferansen foregår i Bergen onsdag 30.mai, og siste sjanse for å melde seg på er i dag!

Colourbox

Rundebordskonferanse for medisinske kvalitetsregistre

16.oktober 2018 arrangeres årets rundebordskonferanse for nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Tema for konferansen er forbedringsmetodikk og gruppedynamikk i kvalitetsforbedringsarbeid. 

Colourbox

Presentasjoner og kursinfo: Analyse av registerdata

Her finner du timeplan, pensumliste og presentasjoner fra forelesningene i forbindelse med kurset "Analyse av registerdata" som foregikk i Tromsø 23.-25. april. Tilgjengelige presentasjoner er lagt ut lenker i timeplanen under.

Gikk du glipp av Helse- og kvalitetsregisterkonferansen 2018?

Flere enn 450 deltakere deltok på Helse- og kvalitetsregisterkonferansen 2018 i Tromsø 20.-21.mars. For de som ikke hadde mulighet til å delta ligger nå videoopptak og presentasjoner fra foredragene tilgjengelig på nett.

Kurs i analyse av registerdata

Kurset vil gi eksempler på bruk av registerdata i forskning i ulike befolkningsregister og kvalitetsregistre; styrker og svakheter, koblingsmuligheter samt juridisk regulering av helseregistre.

Colourbox

Satser stort på digital presentasjon av resultater fra registrene

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre har satt i gang et større prosjekt med mål om å digitalisere presentasjonen av resultater fra de medisinske kvalitetsregistrene.

Ønsker du å drive kvalitetsforbedringsarbeid? Søk prosjektmidler nå

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre lyser ut midler til kvalitetsforbedringsprosjekter.

Sliter du med lav dekningsgrad og vil gjøre noe med det?

Nå oppfordrer servicemiljøet nasjonale medisinske kvalitetsregistre til å søke midler til prosjekter med mål om å øke dekningsgraden i registeret.