Arkiv: september 2018

De to ridderne sammen med leder for Nasjonal Kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd, Ove Furnes.

Utnevnes til riddere for sin innsats innen ortopedi

Hans Majestet Kongen har utnevnt professor og overlege Lars Berger Engesæter og professor og overlege Leif Ivar Havelin til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden.