Arkiv: desember 2018

God jul og godt nyttår!

Vi i Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre takker alle medarbeidere i kvalitetsregistrene og andre registerinteresserte for godt samarbeid i 2018, og ønsker dere alle en riktig god jul og et godt nyttår!

Rusregisteret har fått nasjonal status

3.desember fikk Nasjonalt kvalitetsregister for behandling av skadelig bruk eller avhengighet av rusmidler – KVARUS nasjonal status.

Ny løsning for pålogging testes ut i februar

I februar 2019 er det klart for å teste en ny felles påloggingsløsning for medisinske kvalitetsregistre. Den nye løsningen vil erstatte Helseregister.no.

Ekspertgruppens vurdering av årsrapporter for 2017

En av ekspertgruppens hovedoppgaver er å vurdere kvalitet og funksjon i de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene basert på opplysningene i registrenes årsrapporter. Registrene vurderes med tanke på oppnådd stadium og registerkvalitet.

Revidert handlingsplan for arbeidet med medisinske kvalitetsregistre

Handlingsplan for Nasjonalt servicemiljø (2016-2020) ble revidert i 2018. Bakgrunnen for revisjonen var behov for å justere, tydeliggjøre og konkretisere noen av tiltakene. I tillegg har utviklingen på feltet ført til behov for nye tiltak.

Ny insentivordning for registrering i medisinske kvalitetsregistre

Det er viktig at dekningsgraden i de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene er høy, slik at resultatene i som presenteres fra registeret er representative for hele den aktuelle pasientgruppen.

Helsedirektør Bjørn Guldvog

Ny gjennomgang av nasjonale kvalitetsindikatorer

Det er store variasjoner mellom sykehus når det gjelder kvalitet. – Det er også store variasjoner mellom fagområder på enkelte sykehus. Dette må helsetjenesten ha større oppmerksomhet på, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.