Arkiv: februar 2019

Nytt tidspunkt for å levere resultater for publisering på nett

Alle nasjonale medisinske kvalitetsregistre har til nå hatt årlig frist for å levere resultater til publisering innen 1. oktober. For å bidra til at resultatene som publiseres er "ferskere" flyttes denne fristen nå frem til 20.juni.

Prioriterte fagområder for nye registre

De regionale helseforetakene fikk i 2017 i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å lage en plan for prioriterte fagområder for utvikling av nye medisinske kvalitetsregistre.

Nytt verktøy: Datakvalitet på 1-2-3

Datakvalitet på 1-2-3 gir en kort innføring i begrepet datakvalitet og en oversikt over de seks datakvalitetsdimensjonene som benyttes for å beskrive datakvaliteten i de nasjonale kvalitetsregistrene.

Rusregisteret (KVARUS) offisielt åpnet

Kvalitetsregisteret for behandling av skadelig bruk eller avhengighet av rusmidler ble mandag offisielt åpnet med helseminister Bent Høie tilstede. Det nye registeret vil gi økt kunnskap om hva som virker innen rusbehandling, slik at rusavhengige kan få bedre behandling.

Tre registre har mistet nasjonal status

Etter anbefaling fra Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre har Helsedirektoratet besluttet at tre kvalitetsregistre mister sin status som nasjonale medisinske kvalitetsregistre.