Arkiv: mars 2019

Årsrapportmalen for 2018 er klar

Frist for innlevering av årsrapport er 1.oktober 2019. Det er viktig at registrene benytter ny årsrapportmal ettersom endringer i hjelpetekst vil ha betydning for rapporteringen.

Krav om behandlingsgrunnlag for dekningsgradsanalyser

Kvalitetsregistrene må nå bekrefte behandlingsgrunnlag for å få utført dekningsgradsanalyser hos Norsk pasientregister (NPR). Les mer om dette her.

Dekningsgradsanalyser utført av NPR i 2018

Her finner du årsrapporten fra NPR om dekningsgradsanalyser utført i 2018.

Planlegger du å bruke PREM til hjertepasienter?

Det sykdomspesifikke PREM-instrumentet HCCQ er klar til bruk innen hjertefeltet i Norge

Bruk av PROM og PREM i hjerte- og karregistrene

Ny rapport om samordning og samarbeid tilknyttet pasientrapporterte data i hjerte- og karregistrene