Arkiv: september 2019

Seminar for pasient- og brukerrepresentanter/-organisasjoner

Fagsenter for pasientrapporterte data inviterer pasient- og brukerorganisasjoner til seminar i Oslo 11. november 2019.