Arkiv: 2019

Publisering av resultater i 2019

I år er fristen for innlevering av resultater fra registrene satt til 20.juni. Arrangement tilknyttet publiseringen vil finne sted i september.

Prosjektmidler til kvalitetsforbedring og økt datakvalitet

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre lyser ut prosjektmidler til pasientrettet kvalitetsforbedring og økt datakvalitet

Ønsker du elektronisk løsning for innhenting av PROM?

Nå er det utarbeidet kriterier for hva som må være på plass hos hvert enkelt register før en overgang til elektronisk løsning for innhenting av PROM kan tas i bruk.

Årsrapportmalen for 2018 er klar

Frist for innlevering av årsrapport er 1.oktober 2019. Det er viktig at registrene benytter ny årsrapportmal ettersom endringer i hjelpetekst vil ha betydning for rapporteringen.

Krav om behandlingsgrunnlag for dekningsgradsanalyser

Kvalitetsregistrene må nå bekrefte behandlingsgrunnlag for å få utført dekningsgradsanalyser hos Norsk pasientregister (NPR). Les mer om dette her.

Dekningsgradsanalyser utført av NPR i 2018

Her finner du årsrapporten fra NPR om dekningsgradsanalyser utført i 2018.

Planlegger du å bruke PREM til hjertepasienter?

Det sykdomspesifikke PREM-instrumentet HCCQ er klar til bruk innen hjertefeltet i Norge

Bruk av PROM og PREM i hjerte- og karregistrene

Ny rapport om samordning og samarbeid tilknyttet pasientrapporterte data i hjerte- og karregistrene