Arkiv: september 2020

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Spørreskjema om frykt for å bli smittet av korona-viruset er snart klar til bruk

Det korona-spesifikke instrumentet "The Fear of covid-19 Scale" er oversatt til norsk og snart tilgjengelig for bruk i medisinske kvalitetsregistre.

Presentasjoner - Kurs Analyse av registerdata i forskning

Vil du lære mer om bruk av registerdata i forskning? Kurset gir eksempler på bruk av registerdata i forskning i sentrale helseregistre og kvalitetsregistre; styrker og svakheter, koblingsmuligheter samt juridisk regulering av helseregistre. Kurset er nettbasert og avholdes 13. - 15. oktober 2020.