Arkiv: november 2020

Colourbox

Årsrapport for 2020 og resultater til publisering - OBS: Tidligere frist for innlevering

Frist for registrene å sende inn årsrapport er 15. juni 2021, og frist for å levere resultater til publisering er 1. april 2021.