Årsrapport 2020 for Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre

Image

Årsrapporten omhandler aktivitet i servicemiljøet i 2020, og omfatter rapportering på prosjekter, finansiering og arbeid innen feltets viktigste satsingsområder.

Rapporten deles i to hvor del èn omhandler nasjonalt arbeid i servicemiljøet, og del to er rapportering fra de regionale enhetene i servicemiljøet, samt fra Fagsenter for pasientrapporterte data i Bergen.