Årsrapport for 2020 og resultater til publisering - OBS: Tidligere frist for innlevering

Image
Colourbox
Frist for registrene å sende inn årsrapport og resultater til publisering er 15. juni 2021.

For at resultater i de nasjonale medisinske kvalitetsregistrenes årsrapporter skal ha mest mulig aktualitet, har Interregional arbeidsgruppe for medisinske kvalitetsregistre besluttet en tidligere frist for å levere årsrapport for 2020.

Frist for registrene å sende inn årsrapport og frist for å levere resultater til publisering er 15. juni 2021. Årsrapport skal inneholde resultater for data som foreligger i registeret per 31. desember 2020. Dekningsgradsanalyser basert på eksterne kilder, som ikke er ferdigstilte ved innlevering ettersendes så snart de er klare.

Mulighet for å søke om utsettelse

For kvalitetsregistre som ikke har mulighet til å sammenstille data innen fristen, er det mulig å søke om utsettelse. Begrunnet søknad sendes servicemiljøet i egen region. Frist for å søke utsettelse er 1. juni. I søknaden må registrene angi tidspunkt for når de kan levere.

Bakgrunn for endringen

Flere registre har gitt uttrykk for at årsrapport blir tilgjengelig for registrerende enheter, fagmiljø og allmenheten sent året etter rapporteringsåret. Som et ledd i arbeidet med å tilgjengeliggjøring av oppdaterte resultater fra kvalitetsregistrene fikk sekretariatet til Interregional styringsgruppe i 2018 i oppgave å undersøke registrenes muligheter for å levere årsrapport og resultater til publisering tidligere enn oktober. Dette på grunn av tilbakemeldinger om at dagens frist for å levere årsrapport 1. oktober fører til at resultatene som presenteres er nesten ett år gamle.

Servicemiljøet gjennomførte en spørreundersøkelse til de nasjonale kvalitetsregistrene. På bakgrunn av svarene besluttet Interregional styringsgruppe, 5. des. 2018 (sak 61/18) at man initialt har fokus på tidligere publisering av resultater, og deretter inkluderer årsrapport. Det var et mål at man innen 2020 kunne publisere resultater før sommeren, og at registrene i 2021 leverer årsrapport før sommeren. På bakgrunn av dette var dato for publisering av resultater i 2020 fremskyndet til 20. juni.

Servicemiljøet har tidligere informert om at det utfra ønsker om å publisere resultater av høyere aktualitet, vil frist for å levere årsrapport for 2020 bli før sommeren 2021.

Sist oppdatert 21.12.2020.