Årsrapportmalen for 2018 er klar

Image
Frist for innlevering av årsrapport er 1.oktober 2019. Det er viktig at registrene benytter ny årsrapportmal ettersom endringer i hjelpetekst vil ha betydning for rapporteringen.

Mal for årsrapport 2018 for de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene er nå klar. Frist for registrene å sende inn årsrapport er 1. oktober 2019.

Den nye årsrapportmalen har noen endringer fra fjorårets mal. Det er viktig at registrene benytter malen i lenken under for årsrapport ettersom endringer i hjelpetekst vil ha betydning for rapporteringen.

Bestilling tilknyttet publisering av resultater på nett vil komme før påske. 

Lenker til årsrapportmal

Ny stadieinndeling fra 2019

I 2020 vil et revidert stadieinndelingssystem tas i bruk. Dette vil ikke ha konsekvenser for årets innlevering av årsrapport, men det vil få konsekvenser for registerarbeid i 2019. Mer informasjon om dette vil komme i løpet av kort tid.