Behandler ikke søknader om nasjonal status

Image
Det er ikke avklart når det vil bli aktuelt å godkjenne nye søknader om nasjonal status.
Inntil videre vil ikke det ikke gis nasjonal status til kvalitetsregistre som søker om dette. Bakgrunnen er at systemet for faglig og økonomisk styring av kvalitetsregisterfeltet er under utredning

Prosessen med å etablere nye nasjonale medisinske kvalitetsregistre er at en søknad om nasjonal status først gjennomgås av Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre. Endelig søknad sendes til ekspertgruppen for vurdering. Hvis ekspertgruppen kommer til at det er faglig grunnlag å anbefale nasjonal status sendes søknaden videre til interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre som så behandler søknaden. Etter en positiv behandling i interregional styringsgruppe behandles søknaden så i RHFenes fagdirektørmøte og deretter av de administrerende direktørene i RHFene. Søknaden sendes Helsedirektoratet som endelig beslutter nasjonal status for et medisinsk kvalitetsregister.  

Det har ikke vært godkjent nye nasjonale medisinske kvalitetsregistre siden 2016. Bakgrunnen for dette er et vedtak i RHFenes fagdirektørmøte 9. juni 2017, hvor fagdirektørene besluttet at de ikke ønsket å godkjenne flere nye nasjonale medisinske kvalitetsregistre da systemet for faglig og økonomisk styring av kvalitetsregisterfeltet er under utredning.     

Konsekvensen av dette vedtaket er at det inntil videre ikke vil gis nasjonal status til kvalitetsregistre som søker om dette. Det er ikke avklart når det vil bli aktuelt å godkjenne nye søknader om nasjonal status. For fagmiljøer som er i en prosess med å søke anbefales det at disse tar kontakt med Nasjonalt servicemiljø i egen region.