Behov for faglig oppdatering på pasientrapporterte data?

Image
Økt bruk av pasientrapporterte data i medisinske kvalitetsregistre og i klinisk praksis setter krav til kompetanse på denne type data. Om du har behov for å bli oppdatert på hva som skjer innen fagfeltet kan vi særlig anbefale to konferanser som avholdes i 2020.

International Society for Quality of Life Research (ISOQOL) arrangerer sin årlige vitenskapelige konferanse i Praha 21-24. oktober 2020.

International Consortium for Health Outcomes Measurements (ICHOM) arrangerer en internasjonal konferanse i Barcelona 18.-20. mai 2020. ICHOM er en non-profitt-organisasjon som blant annet jobber for å implementere globale standarder for outcome i alle medisinske fagfelt.