Datakvalitet og validering – hva må til?

Image
Kurs for ansatte i nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Første del er også egnet for IT-personell/leverandører av innregistreringsløsninger. Hensikten med kurset er å gi et bedre grunnlag og forståelse for bruk og videreforedling av registerdata til resultater og resultattjenester (automatikk og interaktivitet) for aktiv benyttelse i kvalitetsforbedringsarbeid.

Flere registre har etterspurt hvor mye det er nødvendig å gjøre av validering for å kunne “krysse av” for punktet i årsrapporten om at validering er utført. I kurset vil det bli forsøkt gitt svar på dette. 

Foreløpig program:
•    Datastruktur 
•    Nødvendig dokumentasjon 
•    Variabelutforming  
•    Nødvendig kunnskap ift. databehandling 
•    Gode (og dårlige) måter å fremstille resultater på
•    Datakvalitet/Validering – oversikt og «kokebok»

Dato: 29. januar 2019.
Kurset holdes på Radisson BLU Hotel, Gardermoen 

Påmelding HER