Datakvalitet og validering – hva må til? Presentasjoner fra kurset

Kurset ble avholdt 29. januar med over 50 deltakere, og lenker til foredragene finner du i program nedenfor.

Datakvalitet og validering - hva må til?

Tid

Tema

Ansvarlig

9:00

Velkommen

Innledning. Presentasjon fra Norsk hjertestansregister

Lena Ringstad Olsen, Nasjonalt servicemiljø, SKDE

Ingvild Tjelmeland, Hjertestansregisteret

9:30

Variabler og krav til dokumentasjon

Lena Kristin Bache-Mathiesen, Nasjonalt servicemiljø, region Vest

10:15

 Pause

 

10:25

Datastrukturer og datavask

Kevin Thon, Nasjonalt servicemiljø, SKDE

11:00

Krav til kunnskap ift. datakvalitet og analyse

Lena Ringstad Olsen, Nasjonalt servicemiljø, SKDE

11:20

Dekningsintervall

Kari Krizak Halle, Nasjonalt servicemiljø, region Midt-Norge

11:30

Lunsj, 45 min

 

12:15

Gode (og dårlige) måter å fremstille resultater på

Lena Kristin Bache-Mathiesen, Nasjonalt servicemiljø, region Vest

12:45

Datakvalitet på 1-2-3

Torunn Varmdal, Nasjonalt servicemiljø, region Midt-Norge

13:45

Pause

 

13:55

Datakvalitet på 1-2-3, forts.

 

15:00

Oppsummering